Resultater av vannprøver i Drammensmarka og Finnemarka

Resultater av vannprøver.

Finnemarka 2015. Tabell 1 til 3 viser resultater fra VestfoldLAB, mens tabell 4 viser egne resultater i tillegg til resultatene fra tabell 1 til 3.

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3

Tabell 4

Drammensmarka 2015. Tabell 5 viser resultater fra VestfoldLAB, mens tabell 6 viser egne resultater i tillegg til resultatene fra tabell 5.

Tabell 5

Tabell 6

Forklaring til tabellene:

pH er et mål på om vannet er surt, pH er mindre enn 7, basisk, pH er større enn 7 eller nøytralt, pH er lik 7. Særlig fiskeegg og yngel er følsomme for lav pH og pH lavere enn 5 bør ikke forekomme. Til sammenligning har epler pH fra 3,3 til 3,9, appelsiner har pH fra 3,0 til 4,0 og sitroner har pH fra 2,2 til 2,4 ifølge denne tabellen.

pH-skalaen er logaritmisk slik at en pH-verdi på 4 er 10 ganger surere enn en pH-verdi på 5 og 100 ganger surere enn en pH-verdi på 6.

Tabell 4 og 6 viser både våre egne analyser og analysene til VestfoldLAB. Verdiene er for det meste i overensstemmelse, men det er noen avvik med ukjent årsak.

Vi bruker kalking til å gjøre tjerna i Finnemarka mindre sure. Et par interessante dokumenter finnes her og her. Ifølge denne artikkelen har kalk oppløst i vann en pH på 12,3.  Legg også merke til at kalk er lavt oppløselig i vann: 1,5 g/liter ved 25 °C.