Sportsfiskern

a00a4fc826063d3d38e056f556246eac“Sportsfisker’n” er Drammens Sportsfiskeres medlemsblad som blir utgitt med fem nummer pr. år. Det er blitt utgitt kontinuerlig siden starten i 1947 og vi er stolt over å kunne hevde at dette er Norges eldste medlemsblad for sportsfiskere. Fra og med nr. 3 i 2007 foretok vi det økonomiske løft å begynne med fargetrykk, noe ikke minst medlemmene setter stor pris på.

Muligheten til formidling har forandret seg radikalt med bruk av egne nettsider men det viser seg at Sportsfisker’n og nettsidene kan leve godt side om side med en riktig fordeling av stoffet. En viktig del av stoffet i Sportsfisker’n er å formidle medlemmenes opplevelser under fisketurer og turer i skog og mark, så her er vi avhengig av at du forteller fra dine turer.

Stoff, bilder, annonsemateriell og andre henvendelser til redaksjonskomitèen kan sendes elektronisk til: [email protected]
Frister for innlevering av stoff til de enkelte nr. er:

Frist           Utgivelse
Nr. 1      30. jan.        medio feb.
Nr. 2      15. mar.       primo apr.
Nr. 3      30. mai        medio jun.
Nr. 4      15. sep.        primo okt.
Nr. 5      15. nov.       primo des.

Her kan du lese nr. 2 2015 2015-2