Har du lyst til å fiske laks med flue?

I forkant av årsmøtet i Invicta lokket vi med en liten teaser for fiskesesongen 2016 (uten at det hjalp nevneverdig på fremmøtet…).  Saken er den at vi i Invicta har etter samtale med Raaum Gård på Høylandet har fått mulighet til to ukers eksklusivt laksefiske på gårdens laksevald i Søråa, en sidelv til Namsen. Før alle kaster seg over lakseutstyret og hiver seg i bilen nordover så er det et par forutsetninger som må ligge til grunn. Vi har mulighet til å leie valdet hvis fangst og gytebestand i elva er vurdert til å være på et slikt nivå at det er forsvarlig å åpne for to ukers forlengelse av sesongen. Normal sesong er fra 15. mai til 15. august, men hvis kriteriene som før nevnt er oppfylt kan det altså åpnes fra 16-31 august. Vi var en gjeng fra Invicta som fisket på Raaumvaldet i fjor og vi var meget fornøyd.

Alle medlemmer i DS får selvfølgelig mulighet til å kunne leie valdet, men det er kun lov å fiske med flue og fluestang i den utvidede perioden. Ulempen er at man ikke får vite sikkert om sesongen forlenges eller ikke før i midten av juli. Med litt planlegging bør det allikevel være mulig for de fleste ivrige fiskere og ha en back-up plan hvis elva skulle stenge.

Når det gjelder hvem som får plassene så kan interesserte sende meg en e-mail og så foretar vi en loddtrekning hvis det blir mange. Valdet har kapasistet på fire (4) stenger i uken og dette betyr altså inntil 4 fiskere pr døgn. Vi anbefaler å fiske hele uken, men det er også mulighet å dele opp perioden.  Dessverre får ikke alle muligheten til å fiske her, men vi i Invicta jobber hele tiden med å finne nye og spennende fiskeplasser for våre medlemmer. Alle detaljer om pris og overnatting finner du på hjemmesiden til Raaum GårdAlt av betaling gjøres direkte mot Grunneier og Invicta har ingen økonomiske interesser i dette.

Formann Jakobsen trivdes svært bra i Søråa i august 2015

Formann Jakobsen trivdes svært bra i Søråa i august 2015