Sneisene

Tekst Roar Hansen

Da det i år er satt på egne mannskaper til å drive tynnefiske i Sør Sneisa – 2 mann har allerede startet opp – kommer jeg med litt som kanskje er av interesse for de og gutta i Fiskestell?

Starter med litt historie fra 1950 årene. Både DOFA og Oddevall- og Mehren JFF disponerte vannet. Med ca. 2.1/2 times gange fra hytta på Eiksetra, havnet jeg gjerne i det første vannet (Sør Sneisa) Det er tilsammen 4 vann i vassdraget – alle med fine gytebekker seg imellom. I Sør Sneisa var det også en Lavo, – jeg tror det var malermester Thone i Drammen som var mannen bak denne? Lavo’en ble også «fæla» på med friskt granbar hver vår. Fikk aldri ørret over 400 gr. i vannet, men de var feite og fine. Møtte aldri andre fiskere her. Husker jeg gikk med den grønne kastedobben i sekken sommeren 1950. Hadde ikke tro på denne til fluefiske.

Da den sure nedbøren fra England kom til Norge og Finnemarka, ble alle vannene nord i marka etter hvert fisketomme, og først da kalking med helikopter kom i gang i slutten av 1980 årene, ble det liv i vannene.

Da det ble aktuelt med utsett av ørret fra DOFA anlegget, var det dessverre ingen som tok hensyn til de fine gytemuligheter som var i hele vassdraget – og det ble pøset på med fisk. I løpet av kort tid. ble det bare småfisk i Sør Sneisa, noe bedre i de 3 andre vannene. Den gang som nå, var Nord Sneisa det beste vannet. Det gikk mange år, før jeg forsøkte å fiske i Sør Sneisa.  Da vi i tillegg hadde en lagleder som stort sett ga blaffen (NB. I årsrapporten rakte han angivelig bekken hver høst?) måtte det gå galt. Først da de 2 eldste barnebarna ble store nok og det var ekstra stas å få ørret på kroken, fisket vi her med dobb og flue. Da jeg sammen med Bjørn Muggerud i Kiwanis, Lier, skulle på fisketur sammen med 5 mann fra Psykisk Helse, ble Sør Sneisa 1ste vann vi dro til – og fisk ble det. Jeg hadde nok med å registrere – vekt / lgd. etc. (Senere var vi på tilsvarende turer til Skapertjern – Garsjø – Vakkertjern og Glitre)

Litt informasjon om Sneisene fra vår fiskevann database for Finnemarka

Da det i 2004 kom forslag fra Fiskerikonsulenten i Buskerud – Erik Garnås om prøvefiske av Flagervann, foreslo jeg i stedet Sør- og Nord Sneisa. I September ble det fisket med full Jensen serie – 8 garn fra 21 til 52 mm i begge vannene. Jørn Enerud og hans makker som ledet fiske, ble nok overrasket da de trakk garna, noe som ikke ble etter at jeg hadde vært her og fisket året før. Det ble tatt opp 60 ørret – 59 på 2 x 21 mm og 1 på 29 mm.Vi fikk en omfattende rapport, tar med bare litt av denne her.

Tynnefiske Sørsneisa

«Rekrutteringen i vannet må betegnes som svært høy med 29.5 ørret pr.garnnatt med 21 mm garn» En kan derfor vurdere tiltak for å redusere rekrutteringen i vannet – f.eks. fiske med småmaska garn

I Nord Sneisa var det adskillig bedre, største ørret 41.5 cm – vekt 780 gr. og K.faktor 1.10. De øvrige 13 fiskene, hadde en gj. snittlig K. faktor på 1.03

Sverre Langeng og jeg satt i gang med tynnefiske med 21 mm garn i 2006 og ca. 30 ble overført til det største Åsvannet som først ble kalket i 2006. Fra 2007 ble Turid Avdal og Truls Hafslund med på laget. Tynnefiske fortsatte vi med, men da vi i 2009 fant at det måtte sterkere lut til og tilsammen 9 mann + Turid ble med. Nytt av året var 16 mm garn og «kinesiske abbor ruser agnet med ørret- og lakse rogn som Truls hadde fått hos Hansens Røkeri. Disse fisket bra, og nå fikk vi også ørret med lgd. 6-7 cm. Ørreten ble oppbevart i en samle kasse for transport videre inn i Nord området. Hadde ikke med surstoff og p.g.a. stor dødelighet, kom bare ca.100 vel frem. 2 av de Pene Tjerna, Bjelketjern og Kroktjern fikk fisk fra Sneisene. Selv Drammenstjern  forsøkte vi oss med 7 fisk. 

Fra 2006 og til med 2009 ble det tatt ut av Sør Sneisa ca. 1700 ørret / ca. 100 kg. Vi kunne nok vært flinkere til å overføre mer fisk til andre vann – for som Erik Garnås fortalte «ikke vær redd for å overføre fisk selv om den har sittet i garn, ørreten tåler mer enn dere tror»

I 2010 og 2011 liten aktivitet.

Basert på årsrapportene, kommer jeg med litt fra de neste årene.:

2012.: Gytebekk stengt og gyte områdene rakt noe som ble gjenganger i de neste årene. Truls og 2 andre i Fiskestell forsøkte seg med 10 kast med spinner der hvor bilveien går nærmest vannet.
Resultatet 10 ørret – 16 til 18 cm – vel 70-90 gr. slik at det var ikke blitt noe mindre små fisk i vannet.

2013.: Nytt prøvefiske holdt i vannet. Garn som ble satt ut på siden mot bilveien, hvor det er brådypt, gikk rett ned og fisket ikke i det hele tatt (ingen fangst). De andre fisket som tidligere.
Etter avsluttet jobb, serverte Truls fårikål på BBB og det var ikke siste gangen det ble full servering etter dugnader som Truls sto for og som ble hans varemerke. Kanskje dette er årsaken til at han ikke har noen problemer å få med nok mannskap.

2014.: Resultatet av fjorårets prøvefiske, viste at vannet fortsatt har ørret bestand av god tetthet. Lengde fordeling 18 – 23 mm. Vekt største fisk = 116 gr.

2015-2016 liten aktivitet.

2017.: 8 garn – 16-19 og 21 mm satt ut. 48 ørret – benyttet som agn i krepseteinene som ble satt ut i Landfalltjern dagen etter. Samme antall garn satt ut helgen etter med omtrent samme resultat. Nå ble fangsten benyttet til krepseteinene i Blektjern.

2018.: 14 garnnetter med 19- og 21 mm garn. 96 ørret snitt 19 cm og 73 gr.

2019.: 16 garnnetter med 19- og 21 mm garn. Fikk kun 30 ørret – som ble benyttet til prøvefiske etter kreps i Landfalltjern og Kloptjern.
30 fisk – tilfeldig? Eller har det blitt mindre fisk i vannet?

2020.: 30 garnnetter med 21 mm garn – 150 små ørret. Det ser ut som om det fortsatt er nok å ta av. Tynnefiske fortsetter i 2020