Prøvefiske i Glitre fra 11. til 13. juni

Fiskestell utførte prøvefiske i Glitre fra 11. til 13. juni. Garn ble lagt i Glitre på fredag og tatt opp på lørdag. Garna ble tømt for fisk, ørreten ble analysert og registert, mens store sik og noen få store abbor ble registrert. Samme prosedyre ble gjentatt i en annen del av Glitre fra lørdag til søndag.

Ifølge konsesjonen til Glitrevannverket skal det utføres prøvefiske i Glitre hvert 10. år.

Vi skal utføre prøvefiske på samme måte i august i år.

Her er rapporten fra 2010.