Prøvefiske i Glitre fra 27. til 29. august

Fiskestell utførte prøvefiske i Glitre fra 27. til 29. august. Garn ble lagt i Glitre på fredag og tatt opp på lørdag. Garna ble tømt for fisk, ørreten ble analysert og registert, mens store sik og noen få store abbor ble registrert. Samme prosedyre ble gjentatt i en annen del av Glitre fra lørdag til søndag.

Ifølge konsesjonen til Glitrevannverket skal det utføres prøvefiske i Glitre hvert 10. år.

Store sik ble lagt på is og fraktet til Hansens røkeri.

I tillegg har telling av ørret blitt foretatt i Sandungselva, mens telling i Guritjernsbekken gjenstår.

Her er rapporten fra 2010.

Her er foreløpige resultater fra prøvefisket.