Fiskeribiologiske undersøkelser i Glitrevann i 2021

Rapport fra prøvefisket i Glitre med gytebekker finnes her.