Fiskestell dokumentarkiv

På denne side vil Drammens Sportsfiskere Fiskestell legge ut en rekke dokumenter. Det være seg årsberetninger, prøvefiskerapporter, vannprøver etc.

Årsberetnig DS_Fiskestell 2018

Årsberetning DS-Fiskestell 2017

Årsberetning DS-Fiskestell 2016

Årsberetning DS-Fiskestell 2015

Årsberetning DS Fiskestell 2014

Årsberetning DS Fiskestell 2013

Årsberetning DS Fiskestell 2012

Prøvefiske_Sørsneisa_2013

Prøvefiske_Garsjø_2013

Prøvefiske_Kårevann_2013

Ørretutsettinger og genetikk, presentasjon fra Morten Kraabøl Foss Gård 24.03.2015

Kurs i fiskekultivering av Morten Kraabøl 20. januar 2015

Fiskebiologiske undersøkelser i Glitrevann i 2010

Evaluering av kalkingseffekt i Store Bomla og Store Nykjua

Tillatelse til kultiveringstiltak i kalka vatn i Finnemarka

Tilskudd til miljøtiltak i Finnemarka 2015- Drammens Sportsfiskere

Rapport om DS-Fiskestells virksomhet i Drammensmarka 2015

Fastsettelse av utsettingspålegget av ørret i Glitrevann

Varsel om endring av utsettingspålegget av ørret i Glitrevann

Restaurering av Dypingbekken

Retningslinjer for kultivering av ferskvannsfisk i Buskerud