Fiskestell arkiv

Årsberetning DS-Fiskestell 2023

Årsberetning DS-Fiskestell 2022

Fiskebiologiske undersøkelser i Glitrevann i 2021

Årsberetning DS-Fiskestell 2021

Årsberetning DS-Fiskestell og Vannmiljøutvalget 2020

Årsberetning DS-Fiskestell 2020

Årsberetning DS-Fiskestell og Vannmiljøutvalget 2019

Årsberetning DS-Fiskestell 2019

Årsberetning DS-Fiskestell 2018

Årsberetning DS-Fiskestell 2017

Årsberetning DS-Fiskestell 2016

Årsberetning DS-Fiskestell 2015

Årsberetning DS Fiskestell 2014

Årsberetning DS Fiskestell 2013

Årsberetning DS Fiskestell 2012

Prøvefiske Dypingen 2019

Prøvefiske Sandungen 2019

Prøvefiske Garsjø 2018

Prøvefiske Lelangen 2018

Prøvefiske_Sørsneisa_2013

Prøvefiske_Garsjø_2013

Prøvefiske_Kårevann_2013

Ørretutsettinger og genetikk, presentasjon fra Morten Kraabøl Foss Gård 24.03.2015

Kurs i fiskekultivering av Morten Kraabøl 20. januar 2015

Fiskebiologiske undersøkelser i Glitrevann i 2010

Evaluering av kalkingseffekt i Store Bomla og Store Nykjua

Tillatelse til kultiveringstiltak i kalka vatn i Finnemarka

Tilskudd til miljøtiltak i Finnemarka 2015- Drammens Sportsfiskere

Rapport om DS-Fiskestells virksomhet i Drammensmarka 2015

Fastsettelse av utsettingspålegget av ørret i Glitrevann

Varsel om endring av utsettingspålegget av ørret i Glitrevann

Restaurering av Dypingbekken

Retningslinjer for kultivering av ferskvannsfisk i Buskerud