12. Høringer

Flisebekken

Ny bybru

Utfylling av Gilhusbukta

Nøsted og Glassverket

Ny Holmenbru

Detaljplan for Gjellebekk

Renseanlegg i Krødsherad

Pillefabrikken, Lier kommune

Intercity Drammen – Kobbervikdalen

Høringsuttalelse angående Holmen, Drammen kommune

Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand

Høring kommuneplan Gullaug 2015

Forslag til ny kommuneplan for Drammen kommune – Høringsuttalelse fra Drammens sportsfiskere

Høringsuttalelse til Idéfasrapport for nytt Vestre Viken sykehus

Høringsuttalse til Vannforskriften 2014

Utfylling av sandbankene utenfor Bragernesløpet

Merknader til oppstart av privat planarbeid