4. Drammensfjorden

Uttalelse til planinitiativ, Bokerøya

Høringssvar til Drammen kommunes arealdel, Juve

Høringssvar til Drammen kommunes arealdel, Homansbergbukta

Leserbrev i DT: Eiendoms- og marinalobbyen kan ikke få ødelegge fjordens viktigste økosystem

Brev til Drammen kommunestyre

Innspill til Drammensfjordens maritime senter

Vedlegg I til innspill til Drammensfjordens maritime senter

Vedlegg II til innspill til Drammensfjordens maritime senter

Spørsmål om Indre Drammensfjord

Vannmiljøutvalget har bidratt mye til Ren Drammensfjord 2015.

Les Borgar Pedersens innlegg om kvaliteten på badevannet i Drammensfjorden og Drammenselva.

Risiko for spreding av G. salaris i Oslofjorden

NIVA rapport Biologisk undersøkelse av indre Drammensfjord

NIVA rapport Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord

NIVA rapport Vannforekomst Drammensfjorden

NGI rapport Miljøovervåking av indre Drammensfjord

Miljøovervåking av Indre Drammensfjorden Årsrapport 2014

Fiskeundersøkelse 2014

Høringssvar om Nøsted og Glassverket

Saltholdighet og oksygenforhold i Drammensfjorden

Hydrofysiske observasjoner i Drammensjorden

Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden

Etterkontroll av sedimenter i Dramstadbukta

Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt

Karlegging av vannkjemi i Drammensregionen