Naturen på vippepunktet

Kronikk av vannmiljøutvalget i Drammenssportsfiskere. På trykk i DT 15.4 Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store […]

Les mer...

Tellus Natur og Miljø

«Naturen på vippepunktet» på Lier kulturscene, 18. og 19. april 2023. Aldri før har en slik konferanse blitt arrangert for allmennheten i vårt distrikt.
Hvordan innvirker jordbruk, utbygginger og kloakkutslipp på natur og vannmiljø? På hvilken måte er naturen i vårt nærmiljø kommet på vippepunktet, og hva må gjøres?

Les mer...