Tellus Natur og Miljø

«Naturen på vippepunktet» på Lier kulturscene, 18. og 19. april 2023. Aldri før har en slik konferanse blitt arrangert for allmennheten i vårt distrikt.
Hvordan innvirker jordbruk, utbygginger og kloakkutslipp på natur og vannmiljø? På hvilken måte er naturen i vårt nærmiljø kommet på vippepunktet, og hva må gjøres?

Les mer...