Knut Kristoffersen

Vår mangeårige kasserer og æresmedlem Knut Kristoffersen døde i dag 27.12. 2017. Knut var født 0.8.04. 1937 Vi lyser fred over hans minne

Les mer...

Fluebindekurs 2018

Drammens sportsfiskere med fluegruppa Invicta ønsker velkommen til kanskje norges beste fluebinderkurs? Du lærer alt du trenger å kunne for å bli en god fluebinder. Kurset går over 5 kvelder. Du trenger ingen forkunnskaper eller utstyr for å delta.   Kontakt oss om du ønsker å kjøpe gavekort på kurset! en ypperlig julegave til den fiskeinteresserte […]

Les mer...

Årsmøte Invicta 2018

Årsmøteinnkalling 2018 Styret ønsker velkommen til årsmøte 11.01.18 klokken 19:00 Årsmøtets dagsorden 1) Åpning. 2) Valg av møtedirigent. 3) Valg av referent. 4) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 5) Årsberetning. 6) Regnskap. 7) Fastsettelse av kontingent. 8) Budsjett. 9) Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 2.januar 10) Valg. 11) Utmerkelser Forslag til invictaprisen må være […]

Les mer...

Kriterier

                  Kriterier  Dommer vil vurdere: Helhetsvurdering   I mitt sportsfiske, er dette ei flue som ville fanget fisk? Er dette ei flue jeg kunne fisket med selv? Spesielle positive momenter som bør fremheves spesielt?  Hvor jevne er fluene? (minimum 3 fluer skal vurderes)  (Proporsjoner, materialer, form osv)

Les mer...

Åpent hus lørdag 11.11.17

Bli med på Drammens og omegns største fluefiskebegivenhet! Fluegruppa Invicta inviterer til uformelt, åpent hus med fyr i peisen, på Sølfastøya. Alle fluehoder inviteres til en  hyggelig dag på Sølfastøya. Det kommer til å være spennende aktiviteter gjennom hele dagen. Det vil være muligheter for enkel bevertning i kiosken under hele arrangementet og det vil være mulig å kjøpe middag og godt drikke rundt middagstider. Invicta Open fluebindekonkurranse […]

Les mer...

Workshop: Moderne hårvinger og laksefluer

Ta med bindestikka og kom til  åpent hus 12. Oktober vi begynner klokken 19:00. Vi får besøk fra Torve Indahl fra Scandiflies  som vil vise oss hvordan vi binder moderne laksefluer. Metoden vil være bilder, fortelling og demonstrasjon ulike bindeteknikker. Tema for fluene vil være Drammenselva og Numedalslågen Vi binder sammen med Torve utover kvelden og monterer […]

Les mer...

Referat fra Telneset (Squirmy Wormies krever nytt offer)

Av: Jarle Fredagsvik 11 menn og 2 svensker dro seg selv ut av IKEA-sofaen, og satte kursen mot tjukkeste Østerdalen og Telstad gård en regntung og truende uke i september. Formann Jakobsen hadde gjort en nitidig innsats for å finte Marius Holst og et par andre karakterer ut av racet om ledige plasser idet naturen […]

Les mer...

Restaurering av Dypingbekken

DS-Fiskestell hadde prøvefiske i Sandungen i 2011 i regi av Fylkesmannen. Da ble det fastslått at Sandungen hadde en tynn bestand av ørret, og at det bør vurderes å bedre rekrutteringen. At det var dårlig rekruttering av ørret til Sandungen var noe som Jacob Sandungen noterte seg for over 170 år siden. Han gjorde noe […]

Les mer...

Elvefestivalen

Vi er på plass på Union Brygge v/ Statens hus også i år. Fiskekonkurransen er for barn i alle aldre.

Les mer...