Kroktjern

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Bjelketjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen […]

Les mer...

Ormtjern

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Bjelketjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen […]

Les mer...

Vesle Nykjua

Beliggenhet: Mellom Sneisene og Store Nykjua Kommune: Lier Adkomst: Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved […]

Les mer...

Hvalsputten

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Sneisene. Utløp til Nordre Sneisa. Kommune: Lier Adkomst: Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå […]

Les mer...

Sneisene

Beliggenhet: Sør for Nykjua Kommune: Dele mellom Modum og Lier går midt i vannene. Modum på vestsiden. Adkomst: Sneisene, Nykjua […]

Les mer...

Flaagervann

Beliggenhet: Hovlandsfjellet Kommune: Modum Adkomst: Oppkjøring ved Westad Industrier A/S i Vassbunden (straks syd for Vikersundbakken). Kjør Snoterudveien, bom øverst […]

Les mer...

Grunnevannet v/Glitre

Beliggenhet: Nord for Glitre v/skogsbilveien Gørbuvika – Saga Kommune: Lier Adkomst: Skogsbilveien retning Glitre (Stengt m/bom ovenfor Justed i Lier). […]

Les mer...

Åsvanna

Beliggenhet: Like vest for Sneisene Kommune: Modum Adkomst: Åsvanna, Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved […]

Les mer...